BIM w Polsce i na świecie

BIM w Polsce i na świecie

Wdrożenie technologii BIM w Polsce jest raczej inicjatywą oddolną niż rozwiązaniem promowanym przez rząd. Dzięki ludziom, którzy wierzą w innowacyjne rozwiązania, ich pasję i konsekwencje w działaniu, jesteśmy dzisiaj, gdzie jesteśmy. Tekst koncentruje się na dokumentach i przepisach formalnych i nieformalnych obowiązujących w tym zakresie, faktach i mitach dotyczących procesu wdrażania BIM w Polsce w odniesieniu do uwarunkowań obowiązujących w innych krajach.

BIM w Polsce i na świecie budownictow i prawo

Zapraszamy do lektury.