Niedawno ukazały się teksty dotyczące BIM, rozważające zalety i wady tej metodologii, ale sporo miejsca poświęcają formatowi IFC co z pewnych względów jest sprawą ważniejszą niż to wynika . Oba teksty odwołują się w zakresie IFC do tego samego podstawowego źródła, a nawet część rysunków jest identyczna – pozwolę sobie odnieść się do nich łącznie, w zakresie dotyczącym IFC.  Moim celem jest uzupełnienie informacji dotyczących IFC, w szczególności opinii wyrażonej w cytowanych tekstach co do przydatności tego formatu w praktyce, stanu prac nad jego udoskonalaniem i konsekwencjami jakie to ma dla kierunku rozwoju BIM.

Więcej o tematyce IFC można przeczytać w naszej Czytelni. Serdecznie zapraszamy!