Artykuły

Wykrywanie kolizji w systemach modelowania i narzedziach specjalistycznych 3

Wykrywanie kolizji w systemach modelowania i narzędziach specjalistycznych

Kolizje występujące podczas budowy są rzeczą w praktyce częstą, ich źródła rozmaite, a koszt ich usunięcia bywa znaczący. W niniejszym artykule omówiono te kolizje, które w dużej mierze można wyeliminować na etapie projektowym. Temat kolizji był już obecny w w wielu publikacjach, a niniejszy tekst uwzględnia pewne doświadczenia z kontaktów z projektantami, którzy zgłaszają szereg problemów i uwag związanych z…

Klasyfikacja BIM – po co i dla kogo

Klasyfikacja BIM – po co i dla kogo?

Klasyfikacja jest jednym z systemów taksonomii, który w odniesieniu do budownictwa dotyczy wszystkich komponentów, procesów i informacji służących do ich jednoznacznej identyfikacji. Można wyróżnić dwa główne typy taksonomii – klasyfikacja lub kompozycja (strukturyzacja architektoniczna); takie rozróżnienie występuje w normie ISI 12006-2. Pierwsza rodzaj taksonomii to powiązanie obiektów w typy lub klasy zorganizowane w strukturę hierarchiczną według różnych atrybutów uwzględniających materiały,…

cyfrowy blizniak

BIM – nowe opracowania

W ostatnich dniach ukazały się dwa opracowania znaczące dla polskiego rynku użytkowników BIM: „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” opatrzone logo PwC, European Commission i Ministerstwa Rozwoju. (Zainteresowani mogli od około roku przyglądać się kolejnym etapom pracy ministerialnego zespołu i uczestniczyć w spotkaniach online).Podręcznik „BIM Standard PL”, który  powstał pod patronatem…

BIM–pierwszy krok do cyfryzacji w budownictwie

BIM – pierwszy krok do cyfryzacji w budownictwie

Czasem słyszy się pytanie – co po BIM? A to tylko pierwszy krok, po którym będą dalsze – w świat cyfryzacji i nowe możliwości stojące przed budownictwem. Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad projektem, którego celem jest opracowanie planu wdrożenia BIM w naszym kraju. Zespół pracujący nad projektem opracował Raport „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Zarządzanie inwestycją budowlaną…