Artykuły

20404s

EIR – Wymagania Informacyjne Zamawiającego

Wśród standardów BIM są takie, które odnoszą się do inwestycji publicznych. Należy do nich dokument, który w literaturze anglosaskiej określa się jako EIR (ang. Employer’s Information Requirements EIR), opisany w brytyjskich standardach dotyczących BIM jako PAS_1192_2_2013. Nazwa tego dokumentu nie ma obecnie odpowiednika w polskim procesie inwestycyjnym jak i w prawie dotyczącym zamówień; można go określić jako „Wymagania Informacyjne Zamawiającego”….

Projektowanie w BIM tańsze czy droższe

Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe?

Pytanie zawarte w tytule budzi w środowisku inżynierskim wiele emocji, a odpowiedź na nie jest ważna z praktycznych względów. Dyskutowaliśmy o tym podczas spotkania Rady Koordynacyjnej Biur Projektów w kontekście ewentualnej aktualizacji Wyceny Prac Projektowych opracowanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. Przedstawię tutaj własny pogląd, który przez wielu może być uznany za dyskusyjny. Oczekuję, że koledzy projektanci wypowiedzą się w tej sprawie1. Mogą to…

Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

15 maja 2019 roku w Sewilli odbyło się drugie spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu UrbanBIM pod tytułem „Innowacyjna integracja edukacyjna planowania urbanistycznego oparta na technologiach BIM-GIS i skoncentrowana na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym” odbywająca się na Uniwersytecie w Sewilli. Firma Datacomp brał w nim udział jako partner. Projekt UrbanBIM ma na celu poprawę jakości systemów szkoleniowych poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w…

bim collaboration format

BCF (BIM Collaboration Format) – Pomysł na współpracę

Praca w środowisku rozproszonym, gdzie projektanci pracują w różnych lokalizacjach, często odległych i w innych strefach czasowych powoduje, że osobiste spotkania uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego stają się niemożliwe. Konsultacje z wykorzystaniem poczty lub komunikatorów typu Skype spełniają te zadania w ograniczonym zakresie i w zasadzie umożliwiają jedynie wymianę treści werbalnej i tekstowej. W niniejszym tekście zaprezentujemy rozwiązanie BCF (BIM Collaboration Format)…