Ogólne

Prezentacja firmy:

Zarządzanie czasem i kosztami w infrastrukturze (BIMestiMate):

XXXII Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji:

Wymiarowanie (BIMestiMate):

Opcja BIM Ekspert

Wymiarowanie: Objętość

Wymiarowanie: Krawędź

Wymiarowanie: Płaszczyzna

Wymiarowanie: Ciężar

Wymiarowanie: Zliczanie

BIM Vision

BIM Vision Nawigacja

BIM Vision Zakładka WIDOK

BIM Vision - OBJECT INFO

BIM Vision - MTS PLUGIN

BIM Vision - IFC COMMENTS - Import and export comments

BIM Vision Menu Główne

BIM Vision - STL EXPORTER

BIM Vision - MULTIFILE MODULE

BIM Vision - IFC PREVIEW