Wykrywanie kolizji w systemach modelowania i narzędziach specjalistycznych

Artykuły

Wykrywanie kolizji w systemach modelowania i narzędziach specjalistycznych

mgr inż. arch. Hanna Pacyno | 5 lipca, 2021

Klasyfikacja BIM – po co i dla kogo?

Artykuły

Klasyfikacja BIM – po co i dla kogo?

dr inż. Andrzej Tomana | 18 listopada, 2020

BIM – nowe opracowania

Artykuły

BIM – nowe opracowania

dr inż. Andrzej Tomana | 15 października, 2020

BIM – pierwszy krok do cyfryzacji w budownictwie

Artykuły

BIM – pierwszy krok do cyfryzacji w budownictwie

dr inż. Andrzej Tomana | 21 września, 2020

Ważny list dużych firm projektowych (dot. programu Revit)

Artykuły

Ważny list dużych firm projektowych (dot. programu Revit)

dr inż. Andrzej Tomana | 9 września, 2020

next arrow
previous arrow

Artykuły

 • Wykrywanie kolizji w systemach modelowania i narzedziach specjalistycznych 3

  Wykrywanie kolizji w systemach modelowania i narzędziach specjalistycznych

  Kolizje występujące podczas budowy są rzeczą w praktyce częstą, ich źródła rozmaite, a koszt ich usunięcia bywa znaczący. W niniejszym artykule omówiono te kolizje, które w dużej mierze można wyeliminować na etapie projektowym. Temat kolizji był już obecny w w wielu publikacjach, a niniejszy tekst uwzględnia pewne doświadczenia z kontaktów z projektantami, którzy zgłaszają szereg problemów i uwag związanych z identyfikacją kolizji w różnych programach. Uwagi te dotyczą narzędzi do wykrywania kolizji w systemach Archicad i BricsCAD oraz modułu Clash Detection – wtyczki do BIMvision. Jak wiemy, przy użyciu technologii BIM wykorzystując wirtualne modele – ewentualny błąd można łatwiej i…

  Czytaj dalej


Podstawy BIM

 • co to jest bim

  Co to jest BIM?

  BIM (ang. Building Information Modeling) – jest cyfrową reprezentacją fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonania. Model służy jako wspólne źródło wiedzy o budynku, zawiera więc informacje na temat obiektu, tworząc solidną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia, od stworzenia koncepcji, aż do końca swojego cyklu życia[1]. „Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowa reprezentacja cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu. BIM to wspólny zasób wiedzy / informacji na temat obiektu tworzący solidną podstawę dla decyzji podczas jego cyklu życia; definiowanych od momentu powstania koncepcji do jego rozbiórki.”[2] [1] zgodnie z definicją National Institutes of Standards…

  Czytaj dalej


Technologia BIM

McKinsey[1] zidentyfikował BIM 5D jako jeden z pięciu największych trendów, które zmienią przyszłość światowego przemysłu budowlanego. Według McKinsey  „Połączenie technologii BIM 5D z możliwościami rozszerzonej rzeczywistości zmieni przebieg całego procesu inwestycyjnego od etapu budowy przez utrzymanie budynku po jego pełny proces eksploatacji. Aby w pełni wykorzystać korzyści jakie daje technologia BIM, inwestorzy i wykonawcy musza uwzględnić prace w tej technologii już na etapie projektowym. Wszystkie zainteresowane strony powinny przyjąć standardy BIM, w oparciu o które muszą pracować. Co więcej, Inwestorzy i wykonawcy muszą liczyć się z inwestycją w proces wdrożenia samej technologii jak również w budowanie wykwalifikowanego zespołu.”[2]

BIM

jest cyfrową reprezentacją fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonania. To nic innego, jak zintegrowany model 3D zawierający dane istotne z punktu widzenia wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym: inwestorów, projektantów, wykonawców, nadzorców obiektów. Daje on niemal nieograniczone możliwości w zakresie prezentacji i analizy projektu w tym m.in. wizualizację stanu faktycznego obiektu w ujęciu przestrzennym, identyfikacji kolizji czy zarządzania zmianami. Co do zasady praca w oparciu o modele 3D: daje więcej możliwości prezentacji projektu, usprawnia komunikację pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, podnosi wydajność pracy.

BIM 4D

umożliwia uczestnikom procesu inwestycyjnego wizualizację przebiegu całego procesu inwestycyjnego i postępu prac związanych z realizacją zadania. Inteligentne powiązanie elementów 3D z informacją dotyczącą czasu przewidywanego na ich realizację (3D + harmonogram = 4D), którego największe zalety to: lepsza kontrola nad realizacją zadania, minimalizacja ryzyka, optymalizacja czasu i sprawne zarządzanie zmianą.

BIM 5D

czyli model 3D + harmonogram + informacje dotyczące kosztów. BIM 5D pozwala nie tylko zaplanować czas realizacji zadania w ścisłym odniesieniu do modelu obiektu i przy uwzględnieniu warunków realizacji zadania, ale również koszty związane z jego realizacją. 5D daje możliwość zarówno przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów, tworzenia i analizy scenariuszy przebiegu procesu jak również oceny skutków przyjętych założeń jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zadania.

BIM 6D

jest bezpośrednio związany z opracowaniem analiz energetycznych obiektów. Wykorzystanie technologii BIM 6D pozwala na uzyskanie dokładniejszych szacunków w zakresie zużycia energii na wcześniejszym etapie procesu projektowania. Umożliwia również pomiar i weryfikację wskaźników zużycia energii podczas użytkowania obiektu, pozwalając tym samym na gromadzenie doświadczeń.

BIM 7D

pozwala uczestnikom procesu wyodrębnić i zapisać dane dotyczące aktywów, takie jak np.: stan obiektu/elementu, specyfikacje techniczną, wymagane terminy konserwacji czy przeglądów technicznych, instrukcje obsługi, dane serwisu czy obowiązujący termin gwarancji. 7D jest wykorzystywane przez menedżerów w procesie zarządzania obiektem na etapie jego eksploatacji.

BIM XD

… „Przyszłość ma wiele imion. Dla słabych ma imię niemożliwe, dla nieśmiałych – nieznane, myślący i walczący nazywa ją ideałem.”

Wiktor Hugo

[1]McKinsey & Company to wiodąca, globalna firma doradztwa strategicznego i operacyjnego http://mckinsey.pl/
[2]https://thebimhub.com/2016/07/25/mckinsey-says-next-generation-5d-building-will-of/#.V6nGXDUqu1k