Międzynarodowa konferencja BIM i kosztorysowania. Praga 11.04.2017

Konferencja jest wydarzeniem unikatowym na skalę światową. Organizatorzy wydarzenia skoncentrowali się przede wszystkim na technologii BIM w ujęciu 5D – wycena robót budowlanych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rozwiązania stosowane, w tym zakresie, za granicą w takich krajach jak.: Finlandia, Norwegia, Słowacja oraz Polska.  Sesja druga dedykowana jest omówieniu takich zagadnień jak legislacja i wdrożenie technologii BIM w Republice Czeskiej. Ostatnia część poświęcona jest zagadnieniom praktycznym i omówieniu wykorzystania technologii w codziennej pracy z projektami inwestycyjnymi.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w konferencji, a tym samym uznanie wkładu firmy DATACOMP w proces popularyzacji technologii BIM na rodzimym rynku budowlanym. Z wielką przyjemnością opowiemy o tym jak wygląda implementacja technologii BIM w Polsce, gdzie jesteśmy dziś i jaką drogę przeszliśmy. To zaszczyt móc podzielić się z koleżankami i kolegami z Czech naszymi doświadczeniami związanymi z tworzeniem oprogramowania klasy BIM, oczekiwaniami jakie stawiał i stawia nam rynek oraz naszą pasją.

Data:11. 4. 2017
Czas:9:00 – 15:00
Miejsce:Hotel Occidental, Na Strži 32, Praha 4

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji. Więcej o wydarzeniu na stronie: http://cinnosti.urspraha.cz/zakladni-cinnosti-spolecnosti/bim-informacni-modelovani-staveb/mezinarodni-konference-bim-a-rozpoctovani-2017/

Do zobaczenia!

Datacomp IT Sp. z o.o.
Datacomp IT Sp. z o.o.
Artykuły: 13