Nowa wersja przeglądarki BIM Vision

Tryb lotu

Opcja umożliwia łatwe poruszanie się w modelu z perspektywy pierwszej. Kamera obraca się wokół obserwatora. Tryb jest niezwykle użyteczny w przypadku poruszania się w obrębie modeli infrastrukturalnych czy też nawigacji wewnątrz obiektów kubaturowych.

Eksport do BVF

Format BVF służy do zapisywania wszystkich otworzonych plików IFC do jednego pliku (zapisane zostają też zmiany i/lub uwagi czy komentarze wprowadzone za pomocą wtyczek). Otwierając kilka plików dotyczących różnych branż dla jednego budynku (korzystając z modułu Multifile) od dziś możemy je zapisać jako jeden plik z rozszerzeniem BVF. Otwierając ponownie plik BVF, znajdziemy wszystko w jednym miejscu. Co to dosłownie oznacza. Plik będzie zawierał zarówno wszystkie, wczytane uprzednio i zapisane, pliki IFC oraz zmiany naniesione przy wykorzystaniu wtyczek np. komentarze.

IFC4

Z przyjemnością informujemy, że już od dziś mamy możliwość pracy w oparciu o pliki w formacie IFC4.

Uwaga! Zakres funkcjonalności związany z pracą na plikach w formacie IFC4 jest wciąż w fazie testów. Tym samym prosimy naszych użytkowników o przesyłanie plików, przy obsłudze których wystąpił jakikolwiek błąd. Wszystko to w trosce o komfort Państwa pracy i jak najwyższa jakość oferowanych przez nas rozwiązań. Z góry dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46