dr inż. Andrzej Tomana

dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne). W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

BIM JAKO PLATFORMA INTEGRACJI BRANŻ

W pracy omówiono zagadnienia związane z integracją systemów wspomagających wszystkie etapy w cyklu życia budowli na platformie BIM – od projektu, poprzez realizację, remonty i eksploatację do jej likwidacji. W szczególności omówiono problemy towarzyszące tworzeniu wymianie wirtualnych modeli budowli, zagadnienia…

Aplikacje 4D i 5D w środowisku BIM

Praca dotyczy integracji projektowania oraz kosztorysowania i harmonogramowania na platformie BIM. Autorzy opracowali aplikacje wspomagające kalkulację kosztów zintegrowaną z CAD i umożliwiająca wyznaczenie przedmiaru wprost z wirtualnego modelu budowli. Następnie na podstawie informacji w kosztorysie generowane są dane startowe dla…

BIM GAME – czyli jak edukować BIM

Wśród elementów towarzyszących wdrożeniu BIM jest szeroko rozumiana edukacja. Obejmuje ona zarówno szkolenie w firmach, administracji publicznej jak i edukację akademicką. W kilku ośrodkach akademickich w Polsce prowadzona jest już edukacja uwzględniająca elementy BIM w projektowaniu i wybrane problemy w…

Klasyfikacja BIM – po co i dla kogo?

Klasyfikacja BIM – po co i dla kogo

Klasyfikacja jest jednym z systemów taksonomii, który w odniesieniu do budownictwa dotyczy wszystkich komponentów, procesów i informacji służących do ich jednoznacznej identyfikacji. Można wyróżnić dwa główne typy taksonomii – klasyfikacja lub kompozycja (strukturyzacja architektoniczna); takie rozróżnienie występuje w normie ISI…

BIM – nowe opracowania

cyfrowy blizniak

W ostatnich dniach ukazały się dwa opracowania znaczące dla polskiego rynku użytkowników BIM: Niniejszy tekst nie jest wyczerpującą recenzją powyższych opracowań, do czego autor nie czuje się kompetentny, lecz opinią czytelnika, który interesuje się tematyką BIM. Moim celem jest zachęcenie…

Model Projektanta vs. Model Wykonawcy

modelprojektoanta intro

W BIM używa się wiele pojęć określających modele i w zależności od kontekstu mówi się o modelu architektonicznym, konstrukcyjnym i innych modelach branżowych, modelu zintegrowanym lub sfederowanym itp.  Wszystkie te określenia odnoszą się do procesu projektowania. W piśmiennictwie dotyczącym BIM…