Zuzia BIM – kosztorysowanie na platformie BIM

Tytuł: Zuzia BIM – kosztorysowanie na platformie BIM. Programy komputerowe dla budownictwa.(10/2012)

Data publikacji: 2012

Koncepcja BIM (Building Information Modeling) stanowi największą innowację ostatnich lat w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w całym procesie budowlanym. Do wymiany modeli wirtualnych pomiędzy systemami CAD różnych branż służy format IFC opracowany specjalnie dla potrzeb technologii BIM. Z założenia ma on przekazywać wszystkie dane o budowli tworzone przez architekta, modyfikowane lub uzupełniane przez inne branże, ale może być wykorzystany także w działaniach nie zaliczanych dotąd do projektowania jak kalkulacja kosztów.

Autor: Moryc, S.

Datacomp IT Sp. z o.o.
Datacomp IT Sp. z o.o.
Artykuły: 13