BIM – Technologie informatyczne od projektu do eksploatacji budowli

Tytuł: BIM – Technologie informatyczne od projektu do eksploatacji budowli. I Konferencja Naukowo Techniczna PZITB Kraków 2013

Data publikacji: 2013

Nie ma dziedziny w budownictwie, która mogłaby sprawnie funkcjonować bez wspomagania informatycznego. Systemy informatyczne obejmują nie tylko projektowanie, kosztorysowanie i planowanie, ale także zarządzanie procesem budowy i eksploatacji aż do likwidacji budowli. To z czym mamy obecnie do czynienia zasługuje na miano rewolucji technologicznej, a jej znakiem jest BIM. BIM (Building Information Modeling) to największa, a zarazem najciekawsza innowacja technologiczna w budownictwie ostatnich lat. W odróżnieniu od poprzednich rewolucji dotyczących głównie projektowania (przejście od deski kreślarskiej do elektronicznej i od CAD 2D do CAD 3D), BIM obejmuje wszystkie cykle życia budowli i z tego tytułu dotyczy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Autorzy: Tomana, A. i Kogut, P.

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46