BIM Vision w chmurze

BIM Vision w chmurze

Przeglądarki modeli BIM stanowią ważne narzędzia w rozwoju technologii BIM, a ich rola i znaczenie rosną wraz z rozwojem ich funkcjonalności. W użyciu jest wiele przeglądarek modeli BIM – niektóre są związane z określonym formatem natywnym, inne z formatem IFC. Przykładem pierwszego przypadku jest przeglądarka BIMx opracowana przez GRAPHISOFT, przykładem drugiego rozwiązania jest BIM Vision firmy Datacomp. Niektóre przeglądarki kosztem ograniczonej funkcjonalności i jakości grafiki starają się zmaksymalizować szybkość działania. Format natywny daje producentowi przeglądarki większe możliwości w zakresie grafiki i kształtowania funkcjonalności. Odbywa się to kosztem ogólności; wizualizowane mogą być tylko modele w formacie skojarzonym z określonym modelem. Jednakże z uwagi na to że projektanci i wykonawcy posługują się różnymi narzędziami do projektowania i symulacji, posługiwanie się przeglądarkami opartymi na formacie IFC staje się koniecznością.

Jak i gdzie używane są przeglądarki?

Zastosowanie przeglądarek jest bardzo szerokie, od wszechstronnego sprawdzania modeli, przez śledzenie zmian, wspomaganie współpracy między branżowej, integrację modeli branżowych i wielu innych. Ważnym obszarem zastosowań jest możliwość udostępniania modelu BIM wykonawcy i podwykonawcom oraz inwestorowi. Póki modele są małe, wszystko funkcjonuje bez problemów, pomijając chwilowo kwestię formatów. W przypadku gdy model jest duży (nie ma ścisłej granicy określającej wielkość modeli; w praktyce modele rzędu Giga Bajtów można określić jako duże) pojawiają się kłopoty – od zmniejszenia komfortu pracy przy manipulowaniu modelem do braku możliwości otwarcia modelu na danym sprzęcie. W warunkach polowych, na budowie, trudno liczyć na to, że inżynierowie i inna kadra będą dysponować sprzętem spełniającym takie wymogi aby można było wygodnie użytkować modele. Poszukiwane są nowe rozwiązania spełniające oczekiwania użytkowników stosujących technologię BIM. Jedno z tych rozwiązań to BIM Vision w wersji dostępnej w chmurze. Należy się kilka słów wyjaśnienia zawiłości technicznych tego rozwiązania, aby w  pełni zrozumieć jego siłę i zalety. Jego sercem jest serwer graficzny o dużej wydajności na którym uruchomiona jest przeglądarka BIM Vision. Użytkownik poprzez sieć na swym urządzeniu obsługuje przeglądarkę na zdalnym pulpicie, a wszystkie obliczenia dokonywane są na serwerze. Praca jest szybka i płynna tak, jak gdyby użytkownik działał na wydajnej stacji roboczej. Przeprowadzone testy potwierdzają, że praca na serwerze oddalonym o około 20 tys. km nie daje zauważalnych objawów opóźnienia. Przeciętne parametry sieci internetowej jakimi dysponuje każda firma okazują się  całkiem wystarczające dla zapewnienia pracy na pulpicie zdalnym; transmisji podlegają w zasadzie jedynie ekrany. W efekcie użytkownik może pracować na przeciętnym sprzęcie z dostępem do sieci i ma do dyspozycji pełną funkcjonalność przeglądarki.

Rozwiązanie chmurowe vs webowe

Jak wspomniano wyżej, wersja alternatywna dla opisanego tu rozwiązania chmurowego to aplikacja webowa opracowana na platformie HTML5. Aplikacja ta przetwarza model znajdujący się w chmurze na komputerze klienta, tak więc aby działała wydajnie komputer ten musi być wystarczająco mocny, szczególnie gdy dotyczy to większych modeli. Każdorazowo, gdy rozpoczynamy sesję pracy z przeglądarką webową, model musi być skopiowany z serwera w chmurze na urządzenie klienta. Zaletą BIMx jest szybkość wynikająca z formatu przykrojonego „na miarę” aplikacji i możliwość pracy na tych platformach internetowych zgodnych z HTML5. Minusy to: konieczność każdorazowego pobrania modelu, format ograniczający wymianę modeli z różnych modelów i wysokie parametry sprzętu użytkownika.

Rozwiązanie chmurowe wymaga tylko jednokrotnej transmisji modelu na serwer, ograniczona jest do platform Windows ale nie wymaga od użytkownika sprzętu o ponad przeciętnych parametrach. Serwery graficzne są dostępne od niedawna i korzystanie z nich jest płatne; obecnie koszt serwera który może obsługiwać równocześnie 30 procesów to ok 6 tys. PLN miesięcznie.