BIM Vision w chmurze

Przeglądarki modeli BIM stanowią ważne narzędzia w rozwoju technologii BIM, a ich rola i znaczenie rosną wraz z rozwojem ich funkcjonalności. W użyciu jest wiele przeglądarek modeli BIM – niektóre są związane z określonym formatem natywnym, inne z formatem IFC. Przykładem pierwszego przypadku jest przeglądarka BIMx opracowana przez GRAPHISOFT, przykładem drugiego rozwiązania jest BIM Vision firmy Datacomp. Niektóre przeglądarki kosztem ograniczonej funkcjonalności i jakości grafiki starają się zmaksymalizować szybkość działania. Format natywny daje producentowi przeglądarki większe możliwości w zakresie grafiki i kształtowania funkcjonalności. Odbywa się to kosztem ogólności; wizualizowane mogą być tylko modele w formacie skojarzonym z określonym modelem. Jednakże z uwagi na to że projektanci i wykonawcy posługują się różnymi narzędziami do projektowania i symulacji, posługiwanie się przeglądarkami opartymi na formacie IFC staje się koniecznością.

Jak i gdzie używane są przeglądarki?

Zastosowanie przeglądarek jest bardzo szerokie, od wszechstronnego sprawdzania modeli, przez śledzenie zmian, wspomaganie współpracy między branżowej, integrację modeli branżowych i wielu innych. Ważnym obszarem zastosowań jest możliwość udostępniania modelu BIM wykonawcy i podwykonawcom oraz inwestorowi. Póki modele są małe, wszystko funkcjonuje bez problemów, pomijając chwilowo kwestię formatów. W przypadku gdy model jest duży (nie ma ścisłej granicy określającej wielkość modeli; w praktyce modele rzędu Giga Bajtów można określić jako duże) pojawiają się kłopoty – od zmniejszenia komfortu pracy przy manipulowaniu modelem do braku możliwości otwarcia modelu na danym sprzęcie. W warunkach polowych, na budowie, trudno liczyć na to, że inżynierowie i inna kadra będą dysponować sprzętem spełniającym takie wymogi aby można było wygodnie użytkować modele. Poszukiwane są nowe rozwiązania spełniające oczekiwania użytkowników stosujących technologię BIM. Jedno z tych rozwiązań to BIM Vision w wersji dostępnej w chmurze. Należy się kilka słów wyjaśnienia zawiłości technicznych tego rozwiązania, aby w  pełni zrozumieć jego siłę i zalety. Jego sercem jest serwer graficzny o dużej wydajności na którym uruchomiona jest przeglądarka BIM Vision. Użytkownik poprzez sieć na swym urządzeniu obsługuje przeglądarkę na zdalnym pulpicie, a wszystkie obliczenia dokonywane są na serwerze. Praca jest szybka i płynna tak, jak gdyby użytkownik działał na wydajnej stacji roboczej. Przeprowadzone testy potwierdzają, że praca na serwerze oddalonym o około 20 tys. km nie daje zauważalnych objawów opóźnienia. Przeciętne parametry sieci internetowej jakimi dysponuje każda firma okazują się  całkiem wystarczające dla zapewnienia pracy na pulpicie zdalnym; transmisji podlegają w zasadzie jedynie ekrany. W efekcie użytkownik może pracować na przeciętnym sprzęcie z dostępem do sieci i ma do dyspozycji pełną funkcjonalność przeglądarki.

Rozwiązanie chmurowe vs webowe

Jak wspomniano wyżej, wersja alternatywna dla opisanego tu rozwiązania chmurowego to aplikacja webowa opracowana na platformie HTML5. Aplikacja ta przetwarza model znajdujący się w chmurze na komputerze klienta, tak więc aby działała wydajnie komputer ten musi być wystarczająco mocny, szczególnie gdy dotyczy to większych modeli. Każdorazowo, gdy rozpoczynamy sesję pracy z przeglądarką webową, model musi być skopiowany z serwera w chmurze na urządzenie klienta. Zaletą BIMx jest szybkość wynikająca z formatu przykrojonego „na miarę” aplikacji i możliwość pracy na tych platformach internetowych zgodnych z HTML5. Minusy to: konieczność każdorazowego pobrania modelu, format ograniczający wymianę modeli z różnych modelów i wysokie parametry sprzętu użytkownika.

Rozwiązanie chmurowe wymaga tylko jednokrotnej transmisji modelu na serwer, ograniczona jest do platform Windows ale nie wymaga od użytkownika sprzętu o ponad przeciętnych parametrach. Serwery graficzne są dostępne od niedawna i korzystanie z nich jest płatne; obecnie koszt serwera który może obsługiwać równocześnie 30 procesów to ok 6 tys. PLN miesięcznie.

dr inż. Andrzej Tomana
dr inż. Andrzej Tomana

Urodzony w 1948 roku w Krakowie, jest absolwentem pierwszego kursu Teorii Konstrukcji na Wydziale Lądowym w Politechnice Krakowskiej, gdzie podjął pracę po ukończeniu studiów w 1972 roku. W roku 1981 obronił pracę doktorską na temat „Zastosowanie ścisłych elementów skończonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających”. W czasie pracy w Politechnice Krakowskiej do 1994 roku uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, wśród nich można wyróżnić prace z zakresu analizy mechanicznych skutków zwarć w rozdzielniach najwyższych napięć (praca nagrodzona przez MNiSZW) oraz opracował ponad 20 publikacji naukowych z zakresu zastosowania Metody Elementów Skończonych w budownictwie oraz zastosowania Sztucznych Sieci Neuronowych do szacowania wartości nieruchomości. Wśród prac inżynierskich można wymienić m.in. analizę wpływów sejsmicznych na obudowę metra w Algerze, analizę hal wystawowych w Lipsku i kilkanaście projektów korpusów wanien elektrolitycznych z żywico-betonu (obciążenia statyczne, dynamiczne, efekty cieplne).
W 1987 roku założył firmę Datacomp, którą kieruje do dzisiaj. W firmie kieruje projektami informatycznymi związanymi z oprogramowaniem inżynierskim do analizy i wymiarowania oraz kosztorysowania. Obecnie prowadzi projekty związane z technologią BIM – BIMVision i BIMestiMate, które są oferowane na rynku globalnym. Jest autorem kilkunastu publikacji z tego zakresu, a przede wzystkim pierwszej polskiej monografii „BIM – innowacyjna technologia w budownictwie”. Jest członkiem Rady Koordynacyjnej Biur Projektów Izby Projektowania Budowlanego, PZITB, Akademii Inżynierskiej, Stowarzyszenia Klaster BIM, członkiem Biulding Smart Polska. Był kierownikiem projektu finansowanego ze środków UE „Opracowanie prototypu platformy systemowej do zarzadzania inwestycjami budowlanymi z wykorzystaniem technologii BIM” i uczestniczył w kilku projektach finansowanych z UE m.in. UrbanBIM, BIMhealthy. Obecnie w firmie jest kierownikiem zespołu badawczo-rozwojowego. Z publikacjami można zapoznać się na stronie www.bim4u.eu

Artykuły: 46