Co to jest BIM?

BIM (ang. Building Information Modeling)

– jest cyfrową reprezentacją fizycznego obrazu obiektu budowlanego wraz z określeniem jego funkcjonalności i technologii wykonania. Model służy jako wspólne źródło wiedzy o budynku, zawiera więc informacje na temat obiektu, tworząc solidną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia, od stworzenia koncepcji, aż do końca swojego cyklu życia[1].

„Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowa reprezentacja cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu. BIM to wspólny zasób wiedzy / informacji na temat obiektu tworzący solidną podstawę dla decyzji podczas jego cyklu życia; definiowanych od momentu powstania koncepcji do jego rozbiórki.”[2]

[1] zgodnie z definicją National Institutes of Standards and Technology
[2] „Frequently Asked Questions About the National BIM Standard-United States – National BIM Standard – United States”. Nationalbimstandard.org. Archived from the original on 16 October 2014. Retrieved 17 October 2014.

Akronimy związane bezpośrednio z BIM

co to jest bim akronimy bim
Datacomp IT Sp. z o.o.
Datacomp IT Sp. z o.o.
Artykuły: 13