Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

15 maja 2019 roku w Sewilli odbyło się drugie spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu UrbanBIM pod tytułem „Innowacyjna integracja edukacyjna planowania urbanistycznego oparta na technologiach BIM-GIS i skoncentrowana na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym” odbywająca się na Uniwersytecie w Sewilli. Firma Datacomp brał w nim udział jako partner.

Projekt UrbanBIM ma na celu poprawę jakości systemów szkoleniowych poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w instytucjach szkolnictwa wyższego. UrbanBIM zwiększa świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów i specjalistów AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) w rehabilitacjach i planowaniu urbanistycznym.

Projekt UrbanBIM obejmuje:

 • przygotowanie aplikacji UrbanBIM – 3 kursy pilotażowe aplikacji UrbanBIM dla studentów i nauczycieli,
 • inne kursy dla osób AEC,
 • spotkania i seminaria.

Metodologia zastosowana w projekcie UrbanBI M jest podzielona na 4 różne fazy:

FAZA 1.
Budowa internetowej platformy współpracy edukacyjnej (OECP) i przewodnika współpracy opartego na koncepcjach LCA. Ta faza wykorzysta benchmarkowe inicjatywy, połączenia i wnioski z fazy przygotowawczej, aby wybrać najbardziej odpowiednią treść do wdrożenia w głównych wynikach projektu.

FAZA 2.
Opracowanie programu szkoleń dla przedmiotów specjalistycznych w UrbanBIM w stopniach na uczelniach wyższych lub ciągłych szkoleniach dla specjalistów.

FAZA 3.
Projektowanie i produkcja materiałów szkoleniowych opartych na ICT. IT produkcja zintegrowanych materiałów szkoleniowych, która składa się z integracji LCA w cyfrowych elementach konstruktywnych we wspólnym formacie BIM i Interactive Handbook materiałów budowlanych LCA powiązanych z UrbanBIM.

FAZA 4.
Opracowanie oprogramowania edukacyjnego aplikacji do nauki UrbanBIM oraz testowanie i wdrażanie usprawnień informatycznych w oparciu o kontrolę jakości i kursy pilotażowe. Jeśli chodzi o metodologię, program szkoleniowy LEANCO – szkolenie teoretyczno-praktyczne – będzie realizowany w formacie mieszanym (sesje szkoleniowe i e-learningowe), z co najmniej jedną sesją w klasie na moduł.

W założeniu projekt UrbanBIM chce rozwijać się na poziomie edukacyjnym w integracji pomiędzy uniwersytetami, firmami prywatnymi i urzędami administracji publicznej działającymi w sferze ochrony środowiska i technologii BIM/GIS.

Projekt UrbanBIM jest również ściśle powiązany z przywróceniem dziedzictwa kulturowego historycznych centrów miast, ponieważ istnieje oczywista potrzeba odnowienia energii tego typu budynków, co z pewnością wpłynie na zużycie materiałów i ich recykling.

Wiele budynków dziedzictwa kulturowego należy do gmin. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie im niezbędnych narzędzi, aby mogli przeprowadzić inwentaryzację i renowację dziedzictwa miejskiego zgodnie z obowiązującymi potrzebami środowiskowymi.

Dlatego UrbanBIM zwiększy świadomość korzyści płynących z racjonalnego wykorzystania energii i materiałów dla studentów, specjalistów AEC oraz organów administracji publicznej wykorzystujących innowacyjne technologie, takie jak BIM i GIS.

W projekcie uczestniczą uniwersytety i firmy z trzech krajów: Hiszpanii, Rumunii i Polski. Określamy to tzw. mianem „potrójnej helisy” uniwersytet–firma–instytucja publiczna.

W europejskim projekcie współfinansowanym z programu Erasmus+ uczestniczą przedstawiciele instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i firm z:

Rumunii:

 • vvUniversitatea Transilvania din Brasov (UTBV),
 • vvAsociatia Romania Green Building Council (RoGBC),

Hiszpanii:

 • vvUniversidad de Sevilla (USE),
 • vvAsociación Empresarial de investigación Centro
  Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM),

Polski:

 • Politechnika Warszawska (WUT),
 • Datacomp sp. z o.o. (Datacomp).

Do przygotowania spotkania zaangażowały się licznie firmy i instytucje z terenu Sewilii. Wśród nich możemy wymienić:

 • Rockwool Peninsular S.A.U.
 • Grupa Puma S.L.,
 • Ayuntamiento de Sevilla,
 • Cátedra del Agua EMASESA,
 • Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla,
 • Arditec Arquitectura Diseño Técnica,
 • Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Edificacion,
 • Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (IUACC).

W trakcie konferencji na temat urbanistyki, zrównoważonego rozwoju i narzędzi wirtualnej prezentacji, które odbyło się na terenie Oficjalnym College of Quantity Surveyors and Technical Architects (COAAT) w Sewilli, głos zabrali:

 • dr. Valeriano Lucas Ruiz (dyrektor ETS Ingeniería de Edificación de Sevilla),
 • Javier Gómez Ramallo (przewodniczący COAAT de Sevila),
 • dr. Rafaela Caballero (Uniwersytet w Sewilli),
 • dr. Radu Muntean (Transilvania University of Brasov, Romania),
 • dr. David Caparrós Pérez (Centro Tecnológico del Marmol, Piedra y Materiales Murcia),
 • Cristina Rivero Camacho (Grupa ARDITEC),
 • Rocio Ruíz Pérez (Grupa ARDITEC),
 • dr. Desirée Alba Rodríguez (Uniwersytet w Sewilli),
 • Francisco Jesús Cruces Fraile (Cátedra del Agua EMASESA),
 • Javier Huesa Lasa (urbanista z Urzędu Miasta Sewilla),
 • Fabián Morales (firma Rockwool),
 • Alfonso Estepa Palacios (Grupa Puma S.L.),
 • dr. Carmen Liatas Oliver (Uniwersytet w Sewilli).

Źródło: Wiadomości Projektanta Budownictwa nr 6–7 (341–342) czerwiec–lipiec 2019 r.

Autor: Andrzej Tomana Datacomp Sp. z o. o.