Kategoria Artykuły

20404s

EIR – Wymagania Informacyjne Zamawiającego

Wśród standardów BIM są takie, które odnoszą się do inwestycji publicznych. Należy do nich dokument, który w literaturze anglosaskiej określa się jako EIR (ang. Employer’s Information Requirements EIR), opisany w brytyjskich standardach dotyczących BIM jako PAS_1192_2_2013. Nazwa tego dokumentu nie…

Projektowanie w BIM tańsze czy droższe

Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe?

Pytanie zawarte w tytule budzi w środowisku inżynierskim wiele emocji, a odpowiedź na nie jest ważna z praktycznych względów. Dyskutowaliśmy o tym podczas spotkania Rady Koordynacyjnej Biur Projektów w kontekście ewentualnej aktualizacji Wyceny Prac Projektowych opracowanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. Przedstawię…

Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

Spotkanie UrbanBIM w Sewilli

15 maja 2019 roku w Sewilli odbyło się drugie spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu UrbanBIM pod tytułem „Innowacyjna integracja edukacyjna planowania urbanistycznego oparta na technologiach BIM-GIS i skoncentrowana na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym” odbywająca się na Uniwersytecie w Sewilli. Firma Datacomp brał…

Propozycje dla Inwestora BIM, Zamówienia Publiczne, FIDIC

Propozycje dla Inwestora – BIM, Zamówienia Publiczne, FIDIC

Niniejszy artykuł przedstawia kilka tematów, które mogą zainteresować inwestorów – prywatnych jak i zamawiających. Zwrócono uwagę na kontekst BIM w inwestycjach publicznych, kwestię kontraktów oraz propozycję rozwiązań technologicznych dla inwestorów. Sektor budownictwa ma strategiczne znaczenie do gospodarki pod względem udziału w produkcie narodowym,…

Zielone standardy w budownictwie certyfikaty

Zielone standardy w budownictwie

Inwestorzy dostrzegają korzyści ekonomiczne, jakie daje zastosowanie zrównoważonych rozwiązań. Rosną także oczekiwania klientów. Są bardziej świadomi znaczenia, wpływu i popularności aspektów prośrodowiskowych. Najemcy coraz częściej poszukują nie tylko ciekawych przestrzeni, ale i zrównoważonych budynków pod siedzibę firmy. Czy certyfikacja może przyciągnąć? Z jakimi certyfikacjami…

O IFC raz jeszcze logo openbim

O IFC raz jeszcze

Niedawno ukazały się teksty dotyczące BIM, rozważające zalety i wady tej metodologii, ale sporo miejsca poświęcają formatowi IFC [1] co z pewnych względów jest sprawą ważniejszą niż to wynika . Oba teksty odwołują się w zakresie IFC do tego samego…

BIM w Polsce i na świecie

BIM w Polsce i na świecie

Wdrożenie technologii BIM w Polsce jest raczej inicjatywą oddolną niż rozwiązaniem promowanym przez rząd. Dzięki ludziom, którzy wierzą w innowacyjne rozwiązania, ich pasję i konsekwencje w działaniu, jesteśmy dzisiaj, gdzie jesteśmy. Tekst koncentruje się na dokumentach i przepisach formalnych i…

TYdzieńBIM 2017 podsumowanie

TYdzieńBIM 2017 – podsumowanie

W tym roku wydarzenia odbywające się w ramach Tygodnia BIM zgromadziły przeszło trzystu słuchaczy. Podczas wydarzenia organizowane były liczne konferencje i warsztaty. Uczestnicy mieli możliwość spotkania się oko w oko z praktykami, dla których praca w technologii BIM jest codziennością,…